Zapraszamy do projektu

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”. Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury.  Drugi etap zakłada realizację  ze środków Narodowego Centrum Kultury kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonimy je w zorganizowanym przez SCK naborze w odniesieniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie. Obecnie  planujemy zebrać i opracować informacje o  Państwa oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, możliwości rozwoju w tym kierunku, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych zasobów kulturowych, artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, brakiem możliwości spotkań, wywiady będziemy prowadzić telefonicznie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takich rozmowach ankietowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483.  Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+

Dzień Kobiet

8 marca o godz. 16.00 w SCK w Tyszowcach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk. Następnie Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski złożył życzenia oraz każdej z Pań wręczył słodki podarunek w postaci czekolady. W koncercie wzięły udział zespoły pracujące przy Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach. Po raz pierwszy wystąpił Tyszowiecki Zespół Tańca Ludowego, Tyszowiecka Orkiestra Dęta, Zespół śpiewaczy KGW Sąsiadeczki z Czartowczyka, Mamuśki z Wakijowa oraz Legato z Mikulina. Na zakończenie koncertu wystąpił zespół Bell Canto z Tyszowiec. Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy uroczystości podczas rozmów skorzystali ze słodkiego poczęstunku ciast domowych wypieków.

Dofinansowanie dla SCK

Nasz wniosek złożony do Narodowego Centrum Kultury w programie „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” został rozpatrzony pozytywnie i uzyskamy dofinansowanie. W pierwszej fazie przeprowadzimy diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta i gminy Tyszowce, w drugiej zaś, na co bardzo liczymy, na realizację lokalnych kulturalnych inicjatyw. O przebiegu realizacji projektu będziemy informować Państwa dostępnymi kanałami informacyjnymi: plakaty, media społecznościowe, strony internetowe, spotkania.

Zaproszenie

Zapraszamy wszystkie zespoły działające na terenie naszej gminy, do udziału w koncercie, który odbędzie się 8 marca 2020 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach z okazji Dnia Kobiet. Szczegóły w siedzibie SCK lub telefonicznie.

Kolędy i Pastorałki

W sobotę 18 stycznia w Grabowicy Gmina Susiec odbył się przegląd kolęd i pastorałek na którym, Gminę Tyszowce reprezentował zespół Legato z Mikulina, 19 stycznia w Lubyczy Królewskiej na przeglądzie kolęd i pastorałek wystąpił zespół Bell Canto z Tyszowiec a juz w najbliższą niedzielę 26 stycznia zaplanowany jest występ zespołu Bell Canto w kościele parafialnym w Łaszczowie podczas mszy św. sprawowanej o godz. 10.00

Ferie zimowe 2020

Od 13 stycznia 2020 roku przez pierwszy tydzień ferii zimowych w Samorządowym Centrum Kultury odbywają się zajęcia dla dzieci. W tym roku program jest bardzo zróżnicowany, atrakcji co niemiara i bezcenny uśmiech zadowolonych dzieci. Klub sportowo-rekreacyjny cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem od godzin porannych do popołudnia.