Koszty fotowoltaiki

Ile kosztuje fotowoltaika?

Koszt instalacji fotowoltaicznej zaczyna się już  w momencie montażu. Są one jednorazowe, oraz znaczące. Mieszczą się one w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od wielkości, oraz mocy fotowoltaiki.Dodatkowo należy wziąć pod uwagę koszt modułów fotowoltaicznych, falownika, pomiaru, dostawy, okablowania, oraz podatku VAT. Dla domu mieszkalnego podatek wynosi 8%, a dla firmy 23%. Dnia 5 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym EU ukazany został dokument, z którego wynika, że obniżenie podatku ma w przyszłości dotyczyć pomp ciepła,oraz fotowoltaiki. Na podstawie nowych przepisów kraje będą mogły obniżyć VAT od 0 do 5%. Obecnie Unia Europejska wprowadza przepisy konieczne do wdrożenia nowych zniżek. Mają czas do 3 grudnia 2024 roku. Jasnym jest, aby móc dostosować wydatki na potrzeby i możliwości rodziny, trzeba zdawać sobie sprawę od czego głównie zależy koszt fotowoltaiki. Tutaj kluczowe jest umiejscowienie fotowoltaiki, ponieważ to od niego zależna będzie zastosowana konstrukcja do jej instalacji. Moc instalacji również bardzo wpływa na koszt inwestycji, jakość komponentów, oraz ilość modułów. Gdy już zamontujemy fotowoltaikę, pojawią się koszty wynikające z jej użytkowania. Biorąc pod uwagę okres gwarancji na poszczególne moduły, koszt utrzymania jej przez pierwsze lata jest znikomy. Do eksploatacyjnych wydatków należy doliczyć mycie paneli, oraz ich przeglądy. Nie powinno się ich robić, częściej niż raz na 5 lat. Mycie dobrze jest wprowadzać raz do roku. Wartościowym aspektem jest, to że dzięki fotowoltaice niewykorzystaną energię, można magazynować w sieci.

Ulga na fotowoltaikę- jakie są programy rządowe?

W pierwszych trzech miesiącach 2022 ruszyło przyjmowanie wniosków do programu Mój Prąd 4.0. Jest to program rządowy, za pomocą którego dotacje na pokrycie kosztów związanych z instalacją fotowoltaiki można zmniejszyć. W tym roku dofinansowanie dotyczyły nie tylko mikroinstalacji otowoltaicznych, ale również systemy zarządzania energią, magazyny energii, ciepła oraz chłodu. Istnieje również ulga termoizolacyjna, za pomocą jej obniżyć można znacznie cenę instalacji fotowoltaicznej.Maksymalna kwota, która jest do otrzymania wynosi 53 tysiące złotych od wszystkich termomodernizacyjnych wydatków. Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem ulgi, musisz rozpocząć montaż instalacji, oraz kupować produkty, które możesz odliczyć od dochodu. Montaż należy zakończyć w przeciągu 3 lat, a wydatki odliczyć w PIT. Ważne jest, aby wydatki na fotowoltaikę pokrywać tylko wtedy, kiedy budynek, którego dotyczyć będzie instalacja jest już zamieszkiwany.

About the Author

You may also like these