O nas

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach powołano Uchwałą Rady Miejskiej                              Nr IV/39.2007  z dn. 1 lutego 2007 r.                                                                              Dyrektorem placówki został mgr Grzegorz Piliszczuk powołany Zarządzeniem Burmistrza Tyszowiec z dn. 15 września 2008r. Do głównych zadań SCK w Tyszowcach należy:                                         – wykonywanie zadań własnych w zakresie działalności kulturalnych na terenie gminy w oparciu o organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.                            – stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań, zespołów muzycznych itp.                                                                                                                          – organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, przeglądów, wystaw , odczytów, imprez kulturalnych i rocznicowych dla społeczności lokalnej w tym dla osób niepełnosprawnych                                     – koordynowanie działalności w zakresie organizacji imprez kulturalnych                                 Oprócz zadań głównych w celu pozyskiwania funduszy SCK wynajmuje salę na pokazy, wesela, szkolenia imprezy szkolne itp.                                                                                   Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który szczegółowo obejmuje zadania własne i ich realizację określoną konkretnym terminem wykonania i osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie.                                                                          SCK w Tyszowcach zatrudnia, 2 instruktorów muzycznych kulturalno-oświatowych i jednego pracownika gospodarczego.

Stałe formy pracy:                                                                                                                  1. Nauka gry na instrumentach muzycznych: keyboard, gitara klasyczna, pianino               2. Nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych                                                          3. Zespół wokalny dla dzieci i młodzieży                                                                                4. Zespół artystyczny ,, Bell Canto” ( dla dorosłych)                                                              5. Zespół gitar klasycznych                                                                                                     6. Zajęcia rękodzieła ludowego i artystycznego- pisanie pisanek, wycinanka ludowa, malowanie na szkle, bibułkarstwo, ikebana.                                                                          7. Organizacja imprez stałych                                                                                                 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy                                                                                 – Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek                                                                                     – Ferie zimowe dla dzieci                                                                                                         – Dzień kobiet                                                                                                                           – Jarmark Wielkanocny                                                                                                            – Popisy instrumentalne uczniów                                                                                             – Święto Kwitnącej Fasoli                                                                                                         – Spływy kajakowe rzeką Huczwą                                                                                            – Święto Plonów, Dożynki Fasolowe                                                                                        – Obchody dnia papieskiego                            –                                                                       – Uroczystości patriotyczne Dzień Odzyskania Niepodległości                                              – Obchody rocznicowe zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej                                           8. Promocja miejscowości poprzez uczestnictwo w przeglądach, konkursach, festiwalach na terenie gminy, powiatu i województwa zespołów, uczniów indywidualnych i zrzeszonych w SCK w Tyszowcach.                                                                                     Warunki lokalowe: sala widowiskowa ze sceną, sala zajęć artystycznych, gabinet dyrektora, kuchnia, pomieszczenia magazynowe, szatnia, ubikacje, winda dla niepełnosprawnych.Sala widowiskowa udostępniana jest dla młodzieży i dorosłych w godzinach pracy placówki ( bilard, piłkarzyki)