Orkiestra dęta

Zajęcia nauki gry na instrumentach dętych rozpoczęły się w marcu 2013 roku. Dość szybko okazało się, że nie jesteśmy w stanie finansowo utrzymać tego typu zadania. Instrumenty, które zakupiliśmy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 wypożyczone nieodpłatnie uczniom zostały zwrócone do SCK. Rodzice dzieci i młodzieży korzystających z tych zajęć nie wykazali chęci udziału w kosztach kształcenia muzycznego. Poszukując możliwości znalezienia środków finansowych na ponowne uruchomienie zajęć nauki gry na instrumentach dętych przygotowaliśmy wniosek             w ramach projektu ,, od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami Unii Europejskiej. Od maja  2014 roku prowadzimy naukę gry na instrumentach dętych, następnie powstała orkiestra, która ma już pierwszy koncert za sobą 11 listopada. Podczas Świąt Bożego Narodzenia zapraszamy na uroczystą pasterkę w kościele parafialnym w Tyszowcach następnie 29 grudnia koncert podsumowujący zakończenie projektu pt. ,, Nasza dęta orkiestra strażacka”.              Chęci i zapału członkom orkiestry nie brakuje mamy nadzieję, że w budżecie znajdą się środki finansowe na kontynuację. Dziękujemy wszystkim wspierającym nas w naszych działaniach i dążeniach jednocześnie ogłaszamy konkurs na nazwę dla naszej orkiestry.Propozycję nazwy dla orkiestry należy zgłaszać na adres mailowy sck@tyszowce.pl  lub w siedzibie Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach      w terminie do 15 stycznia.

96 – Rocznica Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2014 roku o godz. 10.00 w Kościele parafialnym w Tyszowcach rozpoczęła się uroczystość z okazji 96 – Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.Część artystyczną oprawę mszy świętej zorganizowały zespoły działające przy Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach.  Zespół wokalny Bell Canto oraz Tyszowiecka Orkiestra Dęta. Należy tutaj poinformować, że był to pierwszy występ nowo powstałej orkiestry dętej, która rekrutuje dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Gminy Tyszowce.Wszyscy uczestnicy uczą się gry na instrumentach dętych od podstaw od 5 miesięcy. Nauczycielem prowadzącym i dyrygentem jest Pan Robert Słupski.

http://youtu.be/_7K6c5Q0ebI – Bell Canto

http://youtu.be/35-TPfcesmE – Orkiestra dęta

P1150991 P1150992 P1150993 P1150994

 

P1150990 P1160022 P1160025

P1150983

P1150986P1150997P1150999P1160001P1160002P1160029P1150997P1150990P1150995

Koncert Chóru Katedry Lwowskiej

W niedzielę 8 listopada 2014 roku o godz.12.00 w uroczystość ku czci  św. Leonarda patrona parafii w Tyszowcach odbył się koncert Chóru Katedry Lwowskiej. W repertuarze znalazły się pieśni religijne oraz patriotyczne. Chór Katedry Lwowskiej występował w Tyszowcach już raz kolejny , jednak za każdym razem publiczność przyjmowała występy bardzo serdecznie nagradzając je gromkimi brawami.

http://youtu.be/lRDUed02EYM

DSCF0010 DSCF0015 DSCF0018 DSCF0019

Przegląd pieśni legionowych

Dna 8 listopada 2014 roku w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się IX Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych. Udział w nim wzięło 14 zespołów z całego naszego powiatu. Gminę Tyszowce reprezentował zespół wokalny Bell Canto, który wykonał dwa utwory pt. ,, Bywaj dziewczę zdrowe” oraz ,, Wrzosy”DSCF0008