Fotoksiążka Tyszowce

W ostatnich dniach Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach przygotowało i wydało album o Tyszowcach. Poniżej zamieszczamy całą fotoksiążkę w formie elektronicznej.

Imprezy letnie

Każdego roku w czerwcu zaczynają się u nas imprezy letnie.
Najbliższą, która miała odbyć się była „Bitwa o Czerwień”.
Niestety jak wszystkim wiadomo ze względu na sytuację pandemiczną, zaplanowane w tym roku imprezy plenerowe najprawdopodobniej nie odbędą się, choć mamy nadzieję, że może jesienią obostrzenia zostaną zniesione i uda się coś zorganizować. Sięgając pamięcią wstecz przypominamy kilka fotek  z ubiegłorocznej edycji Bitwy o Czerwień.

Opowiedz o gminie Tyszowce – wypełnij ankietę!

Co lubisz w naszej gminie? Jakie masz zainteresowania? W jakich wydarzeniach kulturalnych uczestniczysz? Odpowiedz na te i inne pytania i pomóż nam w poszukiwaniu źródeł kultury w gminie Tyszowce!

Żeby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć na poniższy link i odpowiedzieć na pytania zaznaczając wybrane opcje, a na koniec klikając „Prześlij”. Ankieta nie wymaga ściągania żadnych plików ani drukowania.

Link do ankiety: https://forms.gle/GWbiP6kyMf1ZmRnP7

Ankieta jest realizowana w ramach projektu „Aktywni Tyszowianie”
realizowanego przez SCK w Tyszowcach a współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Ankieta jest elementem pierwszego etapu projektu, w którym tworzymy tzw. diagnozę wśród mieszkańców miasta i gminy poszukując zasobów i oczekiwań w zakresie kultury. W ramach badań będziemy rozmawiać z mieszkańcami i mieszkankami o tym, co jest ważne i interesujące w działaniach kulturalnych. Będziemy szukali ulubionych miejsc w okolicy i ciekawych inicjatywy, pomysłów na kulturę w gminie. Na koniec gotową diagnozę, w postaci atrakcyjnego plakatu prezentującego źródła kultury w gminie, będzie można pobrać ze strony SCK i zainspirować się nią w przyszłych działaniach i inicjatywach.

W drugim etapie ogłosimy konkurs na inicjatywy lokalne. Oznacza to, że
każdy mieszkaniec i każda mieszkanka gminy będą mogli zgłosić swoje pomysły i spróbować sił w konkursie. Zwycięskie inicjatywy będą dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Z pozdrowieniami

Grzegorz Piliszczuk

Zapraszamy do projektu

“Aktywni Tyszowianie”  – zrealizuj z nami swój pomysł na działania kulturalne!

Masz pomysł, jakie wydarzenia czy zajęcia są potrzebne w naszej gminie? Chcesz realizować swoje pasje razem z innymi mieszkańcami i mieszkańcami gminy? Chcesz samodzielnie lub wspólnie ze znajomymi i sąsiadami zorganizować interesujące wydarzenie? Projekt “Aktywni Tyszowianie” to szansa, by pozyskać środki na nasze pomysły!

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”.  Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie tzw. diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury. W ramach badań będziemy rozmawiać z mieszkańcami i mieszkankami o tym, co jest ważne i interesujące w działaniach kulturalnych. Będziemy szukali ulubionych miejsc w okolicy i ciekawych inicjatywy, pomysłów na kulturę w gminie.

W drugim etapie ogłosimy konkurs na inicjatywy lokalne. Oznacza to, że każdy mieszkaniec i każda mieszkanka gminy będą mogli zgłosić swoje pomysły i spróbować sił w konkursia. Zwycięskie inicjatywy będą dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Opowiedz nam o kulturze w mieście i gminie Tyszowce!

Obecnie zbieramy informacje o oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych skarbów gminy –  artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, nie mamy możliwości, by realizować spotkania. Osoby, które chciałyby z nami porozmawiać zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483. Do usłyszenia!

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach realizuje we współpracy z Narodowym  Centrum Kultury projekt pt. ,,Aktywni Tyszowianie”. Pierwszy etap, który właśnie rozpoczynamy to przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców miasta i gminy dotyczących zasobów i oczekiwań w zakresie kultury.  Drugi etap zakłada realizację  ze środków Narodowego Centrum Kultury kilku inicjatyw lokalnych. Wyłonimy je w zorganizowanym przez SCK naborze w odniesieniu do diagnozy przeprowadzonej w pierwszym etapie. Obecnie  planujemy zebrać i opracować informacje o  Państwa oczekiwaniach wobec oferty kulturalnej, możliwości rozwoju w tym kierunku, dotychczasowej i przyszłej działalności instytucji kultury. Bardzo zależy nam na poznaniu lokalnych zasobów kulturowych, artystów, amatorów, twórców ludowych, rękodzielników itp. W związku z zaistniałą sytuacją, brakiem możliwości spotkań, wywiady będziemy prowadzić telefonicznie. Osoby, które chciałyby wziąć udział w takich rozmowach ankietowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 603 773 483.  Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury  w ramach programu Dom Kultury+

Dzień Kobiet

8 marca o godz. 16.00 w SCK w Tyszowcach odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach Grzegorz Piliszczuk. Następnie Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski złożył życzenia oraz każdej z Pań wręczył słodki podarunek w postaci czekolady. W koncercie wzięły udział zespoły pracujące przy Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach. Po raz pierwszy wystąpił Tyszowiecki Zespół Tańca Ludowego, Tyszowiecka Orkiestra Dęta, Zespół śpiewaczy KGW Sąsiadeczki z Czartowczyka, Mamuśki z Wakijowa oraz Legato z Mikulina. Na zakończenie koncertu wystąpił zespół Bell Canto z Tyszowiec. Po zakończeniu koncertu wszyscy uczestnicy uroczystości podczas rozmów skorzystali ze słodkiego poczęstunku ciast domowych wypieków.