Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada obchodziliśmy 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym w Tyszowcach. Uczestników uroczystości przywitał Ks. Piotr Kawecki. W ramach Programu Niepodległa do hymnu przy dzwiękach Tyszowieckiej Orkiestry Dętej odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski skierował do zebranych swoje słowo. W części artystycznej wzięły udział dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach oraz zespół wokalny Bell Canto. Oprawę mszy św. zapewnił chór parafialny Gloria Dei oraz Tyszowiecka Orkiestra Dęta. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik na na Placu im. Ks. Edwarda Kołszuta w celu złożenia kwiatów. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali odblaski z logo Niepodległa. Druga część uroczystości miała miejsce w Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach o godz. 17.00 Bardzo licznie zgromadzona grupa ludzi śpiewała tutaj pieśni legionowe oraz patriotyczne.

Gminne Święto Plonów

18 sierpnia 2019 roku w Czartowczyku odbyły się Gminne Dożynki. Korowód dożynkowy wyruszył przy dźwiękach Tyszowieckiej Orkiestry Dętej od Szkoły Podstawowej im. Wydarzeń Września w Czartowczyku do placu przy świetlicy wiejskiej. Uroczystą Mszę świętą w intencji rolników sprawował ks. dr Sylwester Zwolak, franciszkanin ojciec Ryszard Parol oraz ks. Mateusz Kicka wikariusz tutejszej parafii. Uroczystą oprawę mszy św. zapewnił chór Gloria Dei z Tyszowiec oraz Tyszowiecka Orkiestra Dęta.  Po zakończonej liturgii oraz przemówieniach okolicznościowych odbył się konkurs pod patronatem Burmistrza Tyszowiec na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie brało udział 13 wieńców a komisja konkursowa  wybrała  zwycięzców.

I miejsce 500 zł wieniec  przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czartowczyku

II miejsce 400 zł wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przewalu

III miejsce 300 zł wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierówce

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za uczestnictwo. Następnie na scenie zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czartowczyku. Swoimi występami na scenie dożynki uświetniły zespoły śpiewacze Kół Gospodyń Wiejskich z Mikulina, Tyszowiec, Wakijowa oraz Czartowczyka a dodatkową atrakcją były koncerty Kapeli Krasnobrodzkiej oraz Kapeli Bełżeckiej