Pawłówka 2019

W niedzielę 2 czerwca 2019 roku w Pawłówce Gmina Rachanie odbył się Powiatowy przegląd dorobku Kół Gospodyń Wiejskich. Gminę Tyszowce reprezentowały zespoły śpiewacze Mamuśki z Wakijowa oraz Sąsiadeczki z Czartowczyka

Gminny Dzień Dziecka

3 czerwca 2019 roku przy Szkole Podstawowej w Tyszowcach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Organizatorem uroczystości był Burmistrz Tyszowiec, Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tyszowcach, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Tyszowce oraz Drużyna Grodu Czerwień.W trakcie uroczystości odbywały się konkurencje sportowe, rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Tyszowiec, gry, zabawy występy artystyczne na scenie. W tym dniu dzieci korzystały z atrakcji zorganizowanych na placu nieodpłatnie (zjeżdżalnie, basen z suchymi piłkami). Dla wszystkich chętnych przygotowane były kiełbaski z grila zaś dodatkową atrakcją były lody dla wszystkich uczestników ufundowane przez Burmistrza Tyszowiec Pana Andrzeja Podgórskiego. Zwieńczeniem zawodów sportowych była dekoracja medalowa, którą osobiście dokonał Burmistrz Tyszowiec.

VIII Festiwal Pieśni Maryjnej

Festiwal Pieśni Maryjnej tym razem odbył się w Wakijowie. Pomimo chłodnej aury zaproszone zespoły przybyły by czcić kult Maryi. Po mszy św. odprawionej przez Księdza Andrzeja Traczykiewicza Kapelana Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach na początku uroczystości zaprezentował się Mateusz Madej grając na akordeonie. Następnie prezentowały się zgłoszone zespoły. Po zakończonej uroczystości dyplomy pamiątkowe wręczył Burmistrz Tyszowiec Pan Andrzej Podgórski. Po zakończonych przesłuchaniach zespoły udały się do świetlicy wiejskiej w Wakijowie na wspólny poczęstunek oraz biesiadę.