Zespół Bell Canto

Zespół wokalny ,,Bell Canto” powstał w październiku 2008 roku i liczył 9 osób                     Początkowy skład zespołu                                                                                                       1. Joanna Berbecka                                                                                                               2. Agnieszka Caruczyńska                                                                                                       3. Piotr Gitner                                                                                                                          4. Ewa Marzec                                                                                                                        5. Małgorzata Piliszczuk                                                                                                           6. Grzegorz Piliszczuk                                                                                                            7. Anna Szeremeta                                                                                                                 8. Anna Wiśniewska                                                                                                               9. Renata Zabłocka                                                                                                        Kierownik artystyczny i dyrygent zespołu Bronisława Ostrówka                              Następnie do zespołu dołączyły:                                                                                          10. Anna Marzec                                                                                                                   11. Krystyna Gąsior                                                                                                               12. Kraś Halina                                                                                                                     13. Małgorzata Dziuba                                                                                                  Czasowo w zespole śpiewały Anna Warzocha i Anna Hałasa                                             Zespół wykonuje pieśni o tematyce: okolicznościowej, patriotycznej, religijnej w tym kolędy, pieśni żałobne, ślubne, wielkanocne, artystyczne, popularne. Pieśni opracowane są na 3 głosy równe przez dyrygentkę zespołu.

Do najważniejszych cyklicznych imprez w których uczestniczy zespół należy zaliczyć        1. Gminne i powiatowe Przeglądy Kolęd i Pastorałek                                                            2.Gminne Przeglądy Pieśni Maryjnej                                                                                       4.Powiatowe Przeglądy Pieśni Patriotycznej i Legionowej                                                     5. Rocznice zawiązania Konfederacji Tyszowieckiej                                             6.Rocznicowe koncerty poświęcone pamięci  Jana Pawła  II                                                  7.Konkurs piosenki Partyzanckiej Aleksandrów                                                              8.Festiwal Pieśni Maryjnej- Górecko Kościelne

Najważniejsze osiągnięcia zespołu                                                                                    1. III miejsce w Konkursie Piosenki Partyzanckiej Aleksandrów 2011                                     2. I miejsce w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym                                 Główne cele pracy zespołu wokalnego ,, Bell Canto”                                                           – rozwój zainteresowań i uzdolnień wokalnych                                                                       – udział w życiu kulturalnym gminy, powiatu, rejonu, województwa                                        – kulturalne spędzanie czasu wolnego                                                                                    – dążenie do doskonałego brzmienia co uwidacznia się w nazwie zespołu

Tomaszów Lubelski

Górecko Kościelne – Festiwal Pieśni Maryjnej 2012 rok

                                                                                                                                                                               Tyszowce – kościół parafialny

Lubycza Królewska 05.01.2014r

IMG_3760 IMG_3758

 

 

 

Deszcz jesienny : https://www.youtube.com/watch?v=cKN115DdCQM

Górecko Kościelne: http://youtu.be/y-oQU-BJFpY

Górecko Kościelne: http://youtu.be/jPv-T6H7RhI

TDK 11.11.2009 : https://www.youtube.com/watch?v=ehtMc9yY5IY

TDK  20.05.2012 : http://youtu.be/ztI_W-eBB3k

Lublin 10.12.2011 : http://youtu.be/kIEJQ48-Npk