Kontakt

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach                                                                     ulica 3 Maja 36A
22-630 Tyszowce                                                                                                                   tel kom. 603 773 483                                                                                                       e-mail sck@tyszowce.nazwa.pl                                                                          www.tyszowce.pl/sck